Logo
Loading...

Cennik

Cennik biletów wstępu i innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Część: A

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE DLA TURYSTY INDYWIDUALNEGO

Nazwa Cena  
Bilet wstępu normalny Zespół 20 zł/os.  
Bilet wstępu ulgowy Zespół 15 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Pałacyk 8 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Oficyna 8 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Dwór 8 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Powozownia 8 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Oranżeria 8 zł/os.  
Bilet wstępu ulgowy Pałacyk 6 zł/os.  
Bilet wstępu ulgowy Oficyna 6 zł/os.  
Bilet wstępu ulgowy Dwór 6 zł/os.  
Bilet wstępu ulgowy Powozownia 6 zł/os.  
Bilet wstępu ulgowy Oranżeria 6 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Karta Dużej Rodziny Zespół 8,50 zł/os.  
Bilet wstępu ulgowy Karta Dużej Rodziny Zespół 6 zł/os.  
Przewodnik wszystkie obiekty 15 zł/os.  
Przewodnik jeden obiekt 6 zł/os.  
Przewodnik  Krypty*   3 zł/os.  
Bilet wstępu Weekend seniora z kulturą 1 zł/os.  
Bilet wstępu Dni Otwarte Funduszy Europejskich 1 zł/os.  

Część: B

BILETY WSTĘPU NA ZWIEDZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH* (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)

Nazwa Cena  
Bilet wstępu normalny Zespół 20 zł/os.  
Bilet wstępu ulgowy Zespół 15 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Pałacyk 8 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Oficyna 8 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Dwór 8 zł/os.  
Bilet wstępu normalny Powozownia 8 zł  
Bilet wstępu normalny Oranżeria 8 zł  
Bilet wstępu ulgowy Pałacyk 6 zł  
Bilet wstępu ulgowy Oficyna 6 zł  
Bilet wstępu ulgowy Dwór 6 zł  
Bilet wstępu ulgowy Powozownia 6 zł  
Bilet wstępu ulgowy Oranżeria 6 zł  
Przewodnik wszystkie obiekty 75 zł/grupa  
Przewodnik jeden obiekt 30 zł grupa  

Grupy zorganizowane* na każdy rodzaj zwiedzania zobowiązani są do wcześniejszej rezerwacji godziny oprowadzania przez Przewodnika muzealnego, telefon kontaktowy:  23 671 70 25

Część: C

BILETY WSTĘPU NA IMPREZY KULTURALNE 

Nazwa Cena  
Bilet wstępu impreza kulturalna Koncert Niedzielny 30 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Teatr Jednego Aktora 35 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Salonik Elizy 1 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela Dziecko 24 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Rodzinna Niedziela Rodzic 1 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Lekcja Muzealna 5 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Warsztaty Muzealne 20 zł/os.  
Bilet wstępu impreza kulturalna Wakacje Turnus od godz. 9:00 – 16:30 90 zł/dzień  
Bilet wstępu impreza kulturalna Ferie Turnus od godz. 10:00 – 15:00 80 zł/dzień   

Część: D

INNE OPŁATY 
Fotografowanie (sesja ślubna oraz inna okolicznościowa wykonywana w Parku) 100 zł/sesja (w jednym dniu)
Usługa konferencyjna 38 zł/os. (w jednym dniu) 

Część: E

BILETY BEZPŁATNE (obowiązkowe bilety bezpłatne do pobrania w Kasie muzealnej)
Bilety wstępu do Muzeum w dniu nieodpłatnym Wejście uregulowane w Regulaminie zwiedzania
Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.
Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłat za wstęp (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o muzeach, t.j. Dz.U.2022 poz. 385).

1. Bilet ulgowy przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) nauczycielom:

a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

2. Bezpłatny wstęp do obiektów zespołu muzealnego przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);

5) dzieciom do lat 7;

6) weteranom i weteranom poszkodowanym.

7) opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;

8) uczniom szkół, których patronem jest Zygmunt Krasiński (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w  Ciechanowie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego  w Siekierczynie);

3. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są odpowiednio:

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta, rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu ;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. do odwołania.